הסקת מסקנות

כמה פעמים אנחנו מסיקים מסקנות מוטעות? כמה פעמים אנחנו שופטים את הפעולות של הסובבים אותנו, מבלי בכלל לנסות להבין מדוע הם פעלו ככה, ולאפשר להם באמת להביע את הצד שלהם? כמה פעמים אנחנו נוטים לכעוס על אנשים בעקבות הפרשנות שלנו, אך אנחנו לא באמת טורחים באמת להסביר להם את מה שהפריע לנו, ולנסות להגיע להבנה …
Continue reading הסקת מסקנות