החלטה / קרדיט לא ידוע

אם תחשוב כי תיפול – כבר נפלת
אם תחיה בלי היסוס – וניצלת!
אם תרצה לנצח אך תאמר: "לא אוכל…"
הן ברור שבחרת בקל מן הקל.
אם תאמר כי תאבד – הן תאבד בודאי,
כי כל איש בעולם התוסס והחי
הרוצה להגיע לתרועת ניצחון
לא יגיע אליה בלי תרועת הרצון!
והוא חוק עולמים לנמשל ולמושל,
ופשוט הוא החוק ואיתן מברזל:
החלט כי תוכל – רצונך אז מושל,
ועליך יגן חוק איתן מברזל !
מלחמות החיים לא תמיד מבקשות
את האיש החזק וכתפיו הנוקשות.
אם יתמיד – אז תמיד ינצח בכל
רק אותו האחד החושב כי יכול !

Comments

כתיבת תגובה