2021 ינואר

התחלות חדשות

מדוע כול כך קשה לנו עם התחלות חדשות? מה כול כך מרתיע ומלחיץ אותנו בלהתחיל מחדש? בלהמציא את עצמנו מחדש? אז קודם כול, חשוב להסביר שלהתחיל מחדש אין הכוונה להיכשל. הרבה פעמים אנחנו מרגישים שבגלל שנכשלנו בדבר הקודם שעשינו, או בדרך הקודמת שצעדנו בה, אז אנחנו צריכים להתחיל מחדש, ודבר זה מרתיע אותנו ומלחיץ אותנו…. read more »

Sidebarדילוג לתוכן