מגרסות

מגרסת נייר הוא מכשיר חשמלי המכיל סכיני חיתוך, ולרוב גם מכל קיבול לפסולת, והוא נועד לגרוס דפים לרצועות צרות או לפתיתים, טרם זריקתם לאשפה או מיחזורם. מטרת הגריסה היא למנוע אפשרות שמסמכים המכילים מידע חשוב, ייחשפו לזרים לאחר פינוים, ובכך לשמור על פרטיות וסודיות המידע שבמסמכים. מטרה נוספת בשימוש במגרסה היא צמצום נפח האשפה המשרדית.

גודל מיכל => עד כמה ליטרים מכילה המגרסה

יכולת גריסה => עד כמה דפים במקביל יכולה המגרסה לטפל

סוג רצועה => האם זה גורס בצורת פתיתים או רצועות

Comments

כתיבת תגובה