E.Q והקשר לגישור

גישור הינו תחום הנכנס לחיינו בכל תחום ותחום בחיים ונמצא דינאמי ומשתנה לפי צרכיהם ורצונותיהם של האנשים המעורבים בו. אנשים רבים ובייחוד מנהלים מוצאים עצמם לא פעם משתמשים בהליך הגישור בכדי לפתור קונפליקטים או מחלוקות בין עובדים

 עולם העבודה שנים רבות נחשב כ"אנליטי" וכמקבל החלטות על בסיס שיקולי רווח ותועלת, אך כיום, הגישה השתנתה וניתן לראות שמנהלים רבים נוהגים לקבל החלטות על בסיס תקשורת פתוחה, תוך כדי אמפתיה ושיתוף מול עובדיהם. כל אלו מביאים לתוצאות אפקטיביות ,יעילות יותר ואף לשביעות רצון ארוכת טווח אצל העובדים במקום העבודה.

שיטת העבודה הינה איכותנית, פתוחה וכוללנית אשר התבססה על איסוף מקורות ומידע מחוקרים שונים אשר התייחסו למושג אינטליגנציה רגשית וגישור בכלל ובעולם העבודה בפרט. (

הממצאים הראו כי ישנה חשיבות רבה להשתמש באינטליגנציה רגשית ובתקשורת פתוחה בהליך הגישור וכי אלו מקדמים את הפרט להתנהגות פרו אקטיבית ויעילה בעתיד. עוד הראו החוקרים כי ניהול מוצלח מתבסס על שימוש בתקשורת פתוחה ואפקטיבית בכדי ליצור הנעת עובדים.

עבודתי התבססה על בדיקת הליך הגישור מול האינטליגנציה הרגשית והשימוש בתקשורת מוצלחת. השערת המחקר בעבודתי התייחסה לשימוש באינטליגנציה רגשית על ידי מגשר במהלך פתרון סכסוכים, כלומר סכסוכים יפתרו טוב יותר ככל שהמגשר ישתמש באינטליגנציה רגשית כאמצעי וככלי בקידום פתרון. ראשית נוכחנו לדעת כי סיכויי ההצלחה של הליך הגישור עולים ככל שנותנים מקום להתנהלות נכונה, cבניהול רגשות נכון.

לסיכום אינטליגנציה רגשית הינה חלק חשוב ביותר בהליך גישור מוצלח. יש להיות ערים להמון סימנים ותגובות של הצדדים, לראות את המעבר, את הנסתר, את הדברים החבויים והפחות ברורים. לעיתים זה אפילו יהיה שורש הבעיה המוצפן במעמקי ליבם של הצדדים מסיבות שונות. על המגשר לאתר את הנסיבות הללו, וביחד עם הצדדים תוך נועם, חיוביות, אופטימיות ומתן תקווה לפשר ביניהם ולהובילם לקץ הסכסוך

אינטליגנציה רגשית היא היכולת שלנו לנוע על פי רגשותינו בחופשיות מספקת, למרות המגבלות המוכתבות לנו על ידי החברה.

הרגשות האנושיים, תחושות הבטן והתחושות הרגשיות  הם הגרעין הקיומי שלנו.

כשמודעים לה, מכבדים אותה ובוטחים בה, מספקת האינטליגנציה הרגשית הבנה עמוקה יותר ומגובשת יותר של עצמכם ושל הסובבים אתכם.

מאמרה של רוניתה ינקו – מגשרת מקצועית

ליצירת קשר עם כותבת המאמר לחץ כאן

Comments

כתיבת תגובה